วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกุลา – 320310

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกุลา

ภาษาไทย : ต. ทุ่งกุลา  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Thung Kula ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320310

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.429

ลองติจูด : 103.620

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.429,103.620,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/