วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกล้วย – 560803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกล้วย

ภาษาไทย : ต. ทุ่งกล้วย  อ. ภูซาง จ. พะเยา

English : Thung Kluai ,Phu Sang, Phayao

รหัส ตำบล : 560803

รหัส อำเภอ : 5608

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.606

ลองติจูด : 100.417

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.606,100.417,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/