วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกระเต็น – 310507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกระเต็น

ภาษาไทย : ต. ทุ่งกระเต็น  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Thung Kraten ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310507

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.693

ลองติจูด : 102.564

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.693,102.564,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/