วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกระตาดพัฒนา – 310506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งกระตาดพัฒนา

ภาษาไทย : ต. ทุ่งกระตาดพัฒนา  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Thung Kratat Phatthana ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310506

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.674

ลองติจูด : 102.497

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.674,102.497,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/