วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทาสบเส้า – 510202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทาสบเส้า

ภาษาไทย : ต. ทาสบเส้า  อ. แม่ทา จ. ลำพูน

English : Tha Sopsao ,Mae Tha, Lamphun

รหัส ตำบล : 510202

รหัส อำเภอ : 5102

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.417

ลองติจูด : 99.135

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.417,99.135,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/