วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทางเกวียน – 210301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทางเกวียน

ภาษาไทย : ต. ทางเกวียน  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Thang Kwian ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210301

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.807

ลองติจูด : 101.625

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.807,101.625,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/