วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทากาศ – 510203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทากาศ

ภาษาไทย : ต. ทากาศ  อ. แม่ทา จ. ลำพูน

English : Tha Kat ,Mae Tha, Lamphun

รหัส ตำบล : 510203

รหัส อำเภอ : 5102

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.342

ลองติจูด : 99.052

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.342,99.052,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/