วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทัพเสด็จ – 270302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทัพเสด็จ

ภาษาไทย : ต. ทัพเสด็จ  อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว

English : Thap Sadet ,Ta Phraya, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270302

รหัส อำเภอ : 2703

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 14.047

ลองติจูด : 102.813

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.047,102.813,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/