วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทัพราช – 270306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทัพราช

ภาษาไทย : ต. ทัพราช  อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว

English : Thappharat ,Ta Phraya, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270306

รหัส อำเภอ : 2703

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 14.079

ลองติจูด : 102.639

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.079,102.639,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/