วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทับไทร – 220401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทับไทร

ภาษาไทย : ต. ทับไทร  อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

English : Thap Sai ,Pong Nam Ron, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220401

รหัส อำเภอ : 2204

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.950

ลองติจูด : 102.247

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.950,102.247,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/