วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทับใหญ่ – 320716

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทับใหญ่

ภาษาไทย : ต. ทับใหญ่  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Thap Yai ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320716

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.410

ลองติจูด : 103.890

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.410,103.890,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/