วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทับยา – 170603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทับยา

ภาษาไทย : ต. ทับยา  อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี

English : Thap Ya ,In Buri, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170603

รหัส อำเภอ : 1706

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 14.960

ลองติจูด : 100.334

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.960,100.334,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/