วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทับมา – 210111

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทับมา

ภาษาไทย : ต. ทับมา  อ. เมืองระยอง จ. ระยอง

English : Thap Ma ,Mueang Rayong, Rayong

รหัส ตำบล : 210111

รหัส อำเภอ : 2101

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.708

ลองติจูด : 101.247

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.708,101.247,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/