วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทับพริก – 270607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทับพริก

ภาษาไทย : ต. ทับพริก  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

English : Thap Phrik ,Aranyaprathet, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270607

รหัส อำเภอ : 2706

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.506

ลองติจูด : 102.336

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.506,102.336,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/