วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทับทัน – 321012

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทับทัน

ภาษาไทย : ต. ทับทัน  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Thapthan ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321012

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.676

ลองติจูด : 103.786

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.676,103.786,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/