วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทับช้าง – 220703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทับช้าง

ภาษาไทย : ต. ทับช้าง  อ. สอยดาว จ. จันทบุรี

English : Thap Chang ,Soi Dao, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220703

รหัส อำเภอ : 2207

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.265

ลองติจูด : 102.161

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.265,102.161,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/