วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทะเมนชัย – 311004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทะเมนชัย

ภาษาไทย : ต. ทะเมนชัย  อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

English : Thamenchai ,Lam Plai Mat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311004

รหัส อำเภอ : 3110

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.051

ลองติจูด : 102.945

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.051,102.945,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/