วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทองหลาง – 311902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทองหลาง

ภาษาไทย : ต. ทองหลาง  อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์

English : Thong Lang ,Ban Mai Chaiyaphot, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311902

รหัส อำเภอ : 3119

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.608

ลองติจูด : 102.805

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.608,102.805,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/