วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทองหลาง – 300603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทองหลาง

ภาษาไทย : ต. ทองหลาง  อ. จักราช จ. นครราชสีมา

English : Thong Lang ,Chakkarat, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300603

รหัส อำเภอ : 3006

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.052

ลองติจูด : 102.353

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.052,102.353,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/