วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทรายมูล – 400709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทรายมูล

ภาษาไทย : ต. ทรายมูล  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Sai Mun ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400709

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.669

ลองติจูด : 102.913

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.669,102.913,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/