วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทรายมูล – 341905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทรายมูล

ภาษาไทย : ต. ทรายมูล  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Sai Mun ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341905

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.304

ลองติจูด : 105.344

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.304,105.344,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/