วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทรายทอง – 460809

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทรายทอง

ภาษาไทย : ต. ทรายทอง  อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์

English : Sai Thong ,Huai Mek, Kalasin

รหัส ตำบล : 460809

รหัส อำเภอ : 4608

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.740

ลองติจูด : 103.175

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.740,103.175,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/