วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทรายทอง – 390411

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทรายทอง

ภาษาไทย : ต. ทรายทอง  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Sai Thong ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390411

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 16.856

ลองติจูด : 102.349

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.856,102.349,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/