วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทรายขาว – 570510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทรายขาว

ภาษาไทย : ต. ทรายขาว  อ. พาน จ. เชียงราย

English : Sai Khao ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570510

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.663

ลองติจูด : 99.733

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.663,99.733,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/