วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทรายขาว – 220704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทรายขาว

ภาษาไทย : ต. ทรายขาว  อ. สอยดาว จ. จันทบุรี

English : Sai Khao ,Soi Dao, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220704

รหัส อำเภอ : 2207

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.086

ลองติจูด : 102.197

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.086,102.197,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/