วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทมอ – 320502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทมอ

ภาษาไทย : ต. ทมอ  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Thamo ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320502

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.722

ลองติจูด : 103.486

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.722,103.486,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/