วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทมนางาม – 410504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทมนางาม

ภาษาไทย : ต. ทมนางาม  อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี

English : Thom Na Ngam ,Non Sa-at, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410504

รหัส อำเภอ : 4105

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.888

ลองติจูด : 102.956

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.888,102.956,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/