วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ถ้ำแข้ – 341118

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ถ้ำแข้

ภาษาไทย : ต. ถ้ำแข้  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Tham Khae ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341118

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.672

ลองติจูด : 105.134

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.672,105.134,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/