วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ถ่อนนาลับ – 411109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ถ่อนนาลับ

ภาษาไทย : ต. ถ่อนนาลับ  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Thon Na Lap ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411109

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.844

ลองติจูด : 103.199

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.844,103.199,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/