วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ถาวร – 312304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ถาวร

ภาษาไทย : ต. ถาวร  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์

English : Thawon ,Chaloem Phra Kiet, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312304

รหัส อำเภอ : 3123

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.518

ลองติจูด : 102.870

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.518,102.870,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/