วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ถนนโพธิ์ – 300909

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ถนนโพธิ์

ภาษาไทย : ต. ถนนโพธิ์  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Thanon Pho ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300909

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.274

ลองติจูด : 102.138

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.274,102.138,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/