วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ต้าผามอก – 540303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ต้าผามอก

ภาษาไทย : ต. ต้าผามอก  อ. ลอง จ. แพร่

English : Ta Pha Mok ,Long, Phrae

รหัส ตำบล : 540303

รหัส อำเภอ : 5403

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.151

ลองติจูด : 99.983

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.151,99.983,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/