วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ต้นเปา – 501312

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ต้นเปา

ภาษาไทย : ต. ต้นเปา  อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

English : Ton Pao ,San Kamphaeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501312

รหัส อำเภอ : 5013

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.760

ลองติจูด : 99.082

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.760,99.082,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/