วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ต้นผึ้ง – 470505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ต้นผึ้ง

ภาษาไทย : ต. ต้นผึ้ง  อ. พังโคน จ. สกลนคร

English : Ton Phueng ,Phanh khon, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470505

รหัส อำเภอ : 4705

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.432

ลองติจูด : 103.827

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.432,103.827,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/