วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ต้นตาล – 191006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ต้นตาล

ภาษาไทย : ต. ต้นตาล  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Ton Tan ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191006

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.574

ลองติจูด : 100.885

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.574,100.885,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/