วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตูม – 331404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตูม

ภาษาไทย : ต. ตูม  อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

English : Tum ,Si Rattana, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331404

รหัส อำเภอ : 3314

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.866

ลองติจูด : 104.488

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.866,104.488,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/