วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตูม – 330704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตูม

ภาษาไทย : ต. ตูม  อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ

English : Tum ,Prang Ku, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330704

รหัส อำเภอ : 3307

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.903

ลองติจูด : 104.009

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.903,104.009,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/