วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตูมใต้ – 410401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตูมใต้

ภาษาไทย : ต. ตูมใต้  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Tum Tai ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410401

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.084

ลองติจูด : 102.963

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.084,102.963,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/