วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตำแย – 332003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตำแย

ภาษาไทย : ต. ตำแย  อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Tamyae ,Phayu, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332003

รหัส อำเภอ : 3320

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.918

ลองติจูด : 104.422

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.918,104.422,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/