วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาเสา – 311603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาเสา

ภาษาไทย : ต. ตาเสา  อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์

English : Ta Sao ,Huai Rat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311603

รหัส อำเภอ : 3116

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.088

ลองติจูด : 103.285

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.088,103.285,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/