วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาเมียง – 321404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาเมียง

ภาษาไทย : ต. ตาเมียง  อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์

English : Ta Miang ,Phanom Dong Rak, Surin

รหัส ตำบล : 321404

รหัส อำเภอ : 3214

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.386

ลองติจูด : 103.260

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.386,103.260,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/