วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาเบา – 320506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาเบา

ภาษาไทย : ต. ตาเบา  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Ta Bao ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320506

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.615

ลองติจูด : 103.493

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.615,103.493,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/