วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาเนิน – 361502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาเนิน

ภาษาไทย : ต. ตาเนิน  อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ

English : Ta Noen ,Noen Sa-nga, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361502

รหัส อำเภอ : 3615

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.527

ลองติจูด : 102.016

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.527,102.016,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/