วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาเกษ – 331010

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาเกษ

ภาษาไทย : ต. ตาเกษ  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Ta Kat ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331010

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.143

ลองติจูด : 104.210

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.143,104.210,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/