วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาสิทธิ์ – 210602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาสิทธิ์

ภาษาไทย : ต. ตาสิทธิ์  อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

English : Ta Sit ,Pluak Daeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210602

รหัส อำเภอ : 2106

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 13.038

ลองติจูด : 101.225

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.038,101.225,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/