วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาลเลียน – 410207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาลเลียน

ภาษาไทย : ต. ตาลเลียน  อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

English : Tan Lian ,Kut Chap, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410207

รหัส อำเภอ : 4102

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.440

ลองติจูด : 102.429

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.440,102.429,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/