วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาลชุม – 550605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาลชุม

ภาษาไทย : ต. ตาลชุม  อ. ท่าวังผา จ. น่าน

English : Tan Chum ,Tha Wang Pha, Nan

รหัส ตำบล : 550605

รหัส อำเภอ : 5506

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.022

ลองติจูด : 100.829

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.022,100.829,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/