วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาพระยา – 270301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาพระยา

ภาษาไทย : ต. ตาพระยา  อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว

English : Ta Phraya ,Ta Phraya, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270301

รหัส อำเภอ : 2703

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.956

ลองติจูด : 102.764

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.956,102.764,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/