วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตานี – 320514

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตานี

ภาษาไทย : ต. ตานี  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Tani ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320514

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.617

ลองติจูด : 103.258

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.617,103.258,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/