วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตาคง – 321013

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตาคง

ภาษาไทย : ต. ตาคง  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Ta Khong ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321013

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.660

ลองติจูด : 104.034

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.660,104.034,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/